Om / Kontakt

Välkommen till Bob Hunds officiella butik.

Här hittar du både klassisk merchandise och unika samlarprodukter i hopplöst små upplagor.

Vi arbetar för att så mycket som möjligt ska vara producerat med hållbara metoder. Tyvärr är vi fortfarande tvungna att ofta använda fraktemballage framtaget av fossila bränslen. Detta är något vi konstant arbetar med att förändra. När du slitit ut det du köpt, så föreslår vi att du lappar, lagar och fortsätter att använda det. I annat fall rekommenderar vi att du återvinner eller skänker det vidare.
Den här butiken följer också med på Bob Hunds konserter. Dock erbjuds inte alltid alla produkter på plats.
Rubbet är formgivet eller godkänt av Bob Hunds konstchef Martin Kann.

Har du frågor om någon produkt i den här butiken, så tveka inte att skriva till oss.

Väl mött ditt odjur!

/Bob


bob@bobhundshop.se
Bob Hunds logotyp är varumärkesskyddad, och all form av användning av den, och övrig design, i kommersiellt syfte är olaglig utan Martin Kanns, Bob Hunds eller eventuell samarbetspartners medgivande.

© Martin Kann / Bob Hund

Sorry, there are no products in this collection.